Referanseprosjekter


Her finner du en oversikt over noen av de byggene som vi har  vært med å sette opp. Klikk på de ulike kategoriene for å se hva vi har gjort.


Bygg med hovedbæresystem i stål

Brygger og kaianlegg

Heissjakter

Balkonger

Dekker/etasjeskiller

Rehabilitering