Rehabilitering

ABT BYGG AS rehabiliterer og bygger om eksisterende gamle bygninger.

Vi har spesialkompetanse på rehabilitering av gamle kontor- og industribygg. Ved å benytte oss av vår tunge tverrfaglige kompetanse i samarbeid med et innovativt og kreativt miljø, har vi pr. i dag mange eksempler på ”nyskapt” gammel bygningsmasse som på nytt kan tilføre store verdier for tiltakshaver.


Se også våre referanseprosjekter .


Kontakt oss i dag for befaring og tilbud!

Telefon: 33 35 11 50 | E-post: firmapost@abt.no