Kjerneområder

ABT BYGG AS leverer konstruksjoner i stål og stål kombinert med andre materialer.

Vi har følgende kjerneområder:

Bygg med hovedbæresystem i stål
Brygger, kaianlegg og andre faste maritime konstruksjoner
Trapper og rekkverk
Heissjakter i stål
Balkonger
Dekker/etasjeskillere (samvirkedekker, kombinasjon stål/betong, stål/treverk og etterspente konstruksjoner)
Rehabilitering